Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 30 100% 100% 0%
2021 27 100% 100% 0%
2020 14 92.857% 92.857% 0%
2019 39 97.436% 97.436% 0%
2018 38 100% 100% 0%
2017 45 100% 100% 0%
2016 35 100% 100% 0%
2015 32 93.75% 96.774% 3.125%
2014 35 100% 100% 0%
2013 27 88.889% 100% 11.111%
2012 30 100% 100% 0%
2011 27 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4310025 30
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 4310025 27
  100%
  100%
  0%
2020 4310025 14
  93%
  93%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 4310025 39
  97%
  97%
  0%
2018 4310025 38
  100%
  100%
  0%
2017 4310025 45
  100%
  100%
  0%
2016 4310025 35
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 4310025 32
  94%
  97%
  3%
2014 4310025 35
  100%
  100%
  0%
2013 4310025 27
  89%
  100%
  11%
2012 4310025 30
  100%
  100%
  0%
2011 4310025 27
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4310025 30 3% 10% 50% 37% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 4310025 27 0% 0% 52% 48% 0% 0%
2020 4310025 14 7% 7% 36% 43% 7% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 4310025 39 3% 23% 51% 21% 3% 0%
2018 4310025 38 5% 13% 71% 11% 0% 0%
2017 4310025 45 7% 2% 67% 24% 0% 0%
2016 4310025 35 6% 23% 63% 9% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 4310025 32 6% 6% 59% 22% 3% 3%
2014 4310025 35 0% 3% 60% 37% 0% 0%
2013 4310025 27 4% 4% 70% 11% 0% 11%
2012 4310025 30 0% 0% 83% 17% 0% 0%
2011 4310025 27 4% 7% 74% 15% 0% 0%