Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 21 100% 100% 0%
2021 13 100% 100% 0%
2020 11 100% 100% 0%
2019 20 95% 100% 5%
2018 23 100% 100% 0%
2017 27 100% 100% 0%
2016 23 86.957% 90.909% 4.348%
2015 22 90.909% 95.238% 4.545%
2014 25 96% 96% 0%
2013 18 77.778% 93.333% 16.667%
2012 21 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4310025 21
  100%
  100%
  0%
2021 4310025 13
  100%
  100%
  0%
2020 4310025 11
  100%
  100%
  0%
2019 4310025 20
  95%
  100%
  5%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2018 4310025 23
  100%
  100%
  0%
1354 20
  50%
  50%
  0%
2017 4310025 27
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2016 4310025 23
  87%
  91%
  4%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2015 4310025 22
  91%
  95%
  5%
2014 4310025 25
  96%
  96%
  0%
2013 4310025 18
  78%
  93%
  17%
2012 4310025 21
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4310025 21 0% 0% 43% 57% 0% 0%
2021 4310025 13 0% 0% 46% 54% 0% 0%
2020 4310025 11 0% 0% 45% 55% 0% 0%
2019 4310025 20 0% 0% 75% 20% 0% 5%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 4310025 23 9% 0% 74% 17% 0% 0%
1354 20 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2017 4310025 27 0% 0% 52% 48% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 4310025 23 9% 13% 39% 26% 9% 4%
1354 20 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 4310025 22 5% 5% 59% 23% 5% 5%
2014 4310025 25 8% 8% 48% 32% 4% 0%
2013 4310025 18 0% 11% 33% 33% 6% 17%
2012 4310025 21 0% 0% 62% 38% 0% 0%