Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 21 100% 100% 0%
2021 13 100% 100% 0%
2020 11 100% 100% 0%
2019 20 95% 100% 5%
2018 23 100% 100% 0%
2017 27 100% 100% 0%
2016 23 86.957% 95.238% 8.696%
2015 22 90.909% 95.238% 4.545%
2014 25 96% 96% 0%
2013 18 77.778% 87.5% 11.111%
2012 21 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4310025 21
  100%
  100%
  0%
2021 4310025 13
  100%
  100%
  0%
2020 4310025 11
  100%
  100%
  0%
2019 4310025 20
  95%
  100%
  5%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2018 4310025 23
  100%
  100%
  0%
1354 20
  50%
  50%
  0%
2017 4310025 27
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2016 4310025 23
  87%
  95%
  9%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2015 4310025 22
  91%
  95%
  5%
2014 4310025 25
  96%
  96%
  0%
2013 4310025 18
  78%
  88%
  11%
2012 4310025 21
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4310025 21 0% 0% 43% 57% 0% 0%
2021 4310025 13 0% 0% 46% 54% 0% 0%
2020 4310025 11 18% 0% 36% 45% 0% 0%
2019 4310025 20 10% 5% 70% 10% 0% 5%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 4310025 23 9% 48% 39% 4% 0% 0%
1354 20 0% 0% 50% 0% 50% 0%
2017 4310025 27 4% 0% 67% 30% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 4310025 23 9% 17% 35% 26% 4% 9%
1354 20 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 4310025 22 9% 18% 41% 23% 5% 5%
2014 4310025 25 8% 36% 44% 8% 4% 0%
2013 4310025 18 6% 17% 39% 17% 11% 11%
2012 4310025 21 0% 14% 67% 19% 0% 0%