UAB

Màster Universitari en Economia i Administració d'Empreses / University Master in Economics and Business Administration

Dades DGU
  • DGU000000913 Màster Universitari en Economia i Administració d'Empreses / Economics and Business Administration
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 95% 97% 2%
2020 90% 93% 3%
2019 96% 98% 2%
2018 99% 100% 1%
2017 99% 99% 0%
2016 91% 97% 6%
2015 92% 97% 4%
2014 98% 98% 1%
2013 85% 95% 10%
2012 100% 100% 0%
2011 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 2% 3% 41% 50% 3%
2020 4% 7% 41% 41% 7%
2019 5% 13% 51% 29% 2%
2018 4% 14% 56% 26% 0%
2017 4% 7% 51% 37% 1%
2016 6% 20% 48% 23% 3%
2015 5% 11% 48% 33% 3%
2014 3% 14% 51% 31% 2%
2013 3% 13% 48% 31% 5%
2012 0% 8% 54% 38% 0%
2011 3% 8% 54% 35% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42728 Finances I 13 0 0 6 7 0 0 100% 100% 0%
42729 Finances II 13 0 0 6 7 0 0 100% 100% 0%
42140 Fonaments D’economia i Empresa I 27 0 0 14 13 0 0 100% 100% 0%
42141 Fonaments D’economia i Empresa II 27 0 0 5 18 4 0 85% 85% 0%
42732 Polítiques Públiques I 13 0 0 6 6 0 1 92% 100% 8%
42733 Polítiques Públiques II 13 1 1 7 3 0 1 92% 100% 8%
42144 Treball de Final de Màster 25 2 3 9 11 0 0 100% 100% 0%