Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 94,94% 94,94%
2020 90,34% 92,86%
2019 95,71% 95,67%
2018 99,13% 100%
2017 99,26% 99,25%
2016 92,14% 92,14%
2015 92,45% 92,45%
2014 97,85% 97,84%
2013 85,19% 85,19%
2012 100% 100%
2011 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats