UAB

Màster Universitari en Intervenció i Investigació en Patologia del Llenguatge ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000696 Màster Universitari en Intervenció i Recerca en Patologia del Llenguatge
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2012 100% 100% 0%
2011 94% 99% 5%
2010 86% 100% 14%
2009 95% 100% 5%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2012 0 0 0 100 0
2011 0 7 70 22 1
2010 0 16 47 37 0
2009 0 55 30 15 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np