UAB

Màster Universitari en Llengua i Civilització de l'Antic Egipte ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000697 Màster Universitari en Llengua i Civilització de l'Antic Egipte
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 90

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2016 100% 100% 0%
2015 100% 100% 0%
2014 97% 100% 3%
2013 83% 100% 17%
2012 97% 100% 3%
2011 69% 100% 31%
2010 91% 100% 9%
2009 78% 95% 18%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2016 0% 0% 50% 50% 0%
2015 0% 9% 64% 27% 0%
2014 6% 40% 51% 3% 0%
2013 8% 17% 54% 21% 0%
2012 6% 16% 53% 25% 0%
2011 10% 14% 55% 22% 0%
2010 3% 31% 51% 15% 0%
2009 6% 34% 39% 16% 5%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np