Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2016 0%
0h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
100%
26h
0%
0h
26h
2015 0%
0h
0%
0h
100%
26h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
26h
2014 0%
0h
0%
0h
100%
90h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
90h
2013 0%
0h
0%
0h
100%
326h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
326h
2012 0%
0h
0%
0h
100%
63h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
63h
2011 0%
0h
0%
0h
14%
46h
0%
0h
0%
0h
86%
281h
327h
2010 0%
0h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
100%
121h
121h
2009 0%
0h
0%
0h
20%
47h
0%
0h
0%
0h
80%
184h
231h