UAB

Màster Universitari en Recerca en Comunicació i Periodisme ( Suprimit )

Dades DGU
  • DGU000000713 Màster Universitari en Recerca en Comunicació i Periodisme
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2018 100% 100% 0%
2017 92% 93% 1%
2016 82% 89% 9%
2015 91% 96% 4%
2014 80% 93% 14%
2013 89% 96% 7%
2012 95% 100% 5%
2011 88% 99% 11%
2010 95% 99% 4%
2009 85% 96% 11%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2018 0 0 50 50 0
2017 3 17 45 29 7
2016 2 22 26 39 11
2015 4 26 45 21 4
2014 3 13 36 40 7
2013 4 27 43 22 4
2012 5 44 36 15 0
2011 3 57 24 14 1
2010 7 50 30 13 1
2009 4 51 33 9 4
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np