Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2017 111 25
2016 107 25
2015 58 25
2014 49 40
2013 45 40
2012 36 40
2011 78 40
2010 64 40