Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 0 60
2022 0 440
2021 0 30
2020 0 120
2019 0 270
2018 0 270
2017 0 150
2016 0 160
2015 597 150
2014 386 160
2013 381 160
2012 362 160
2011 684 125
2010 559 225