UAB

Màster Universitari en Recerca en Creació i Gestió d'Empreses / Research on Enterpreneurship and Business Management ( Fusió )

Dades DGU
  • DGU000000745 Màster Universitari en Investigació en Creació i Gestió d'Empreses / Research on Entrepreneurship and Business Management
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 120

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2012 93% 100% 7%
2011 84% 96% 12%
2010 91% 96% 5%
2009 77% 92% 16%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2012 4 8 54 35 0
2011 9 19 57 10 4
2010 13 20 50 13 4
2009 2 27 58 4 8
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np