UAB

Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000065 Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 120

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 97% 99% 3%
2012 96% 100% 4%
2011 91% 97% 7%
2010 90% 99% 10%
2009 81% 93% 13%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2013 3 28 58 10 1
2012 5 20 61 14 0
2011 1 12 65 19 3
2010 3 7 65 24 1
2009 1 19 49 24 7
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np