UAB

Màster Universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000594 Màster Universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 100% 100% 0%
2012 100% 100% 0%
2011 95% 100% 5%
2010 93% 99% 6%
2009 88% 99% 11%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2013 0 100 0 0 0
2012 6 22 66 5 0
2011 4 11 66 19 0
2010 4 12 69 14 1
2009 6 15 58 20 1
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np