Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 100% 100%
2011 94.16% 93.64%
2010 93.22% 92.38%
2009 88.07% 87.96%
2008 93.68% 93.68%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats