UAB

Màster Universitari en Biologia i Biotecnologia Vegetal ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000588 Màster Universitari en Biologia i Biotecnologia Vegetal
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2012 100% 100% 0%
2011 98% 100% 2%
2010 100% 100% 0%
2009 97% 97% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2012 7% 59% 21% 13% 0%
2011 8% 55% 35% 2% 0%
2010 8% 57% 22% 12% 0%
2009 14% 60% 20% 3% 3%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np