Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2012 16%
177h
33%
353h
15%
162h
8%
85h
0%
0h
28%
299h
1075h
2011 25%
129h
39%
204h
3%
18h
9%
47h
0%
0h
24%
127h
525h
2010 17%
48h
27%
73h
6%
16h
28%
77h
0%
0h
23%
62h
275h
2009 6%
20h
30%
106h
10%
34h
11%
37h
0%
1h
43%
151h
349h
2008 6%
21h
32%
104h
4%
13h
19%
62h
7%
23h
32%
105h
327h