Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 100% %
2011 60% %
2010 92% 100%
2009 80.39% 86.05%
2008 91.3% 90.48%
2007 68.52% 68.52%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats