UAB

Màster Universitari en Formació de les Persones Adultes ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000452 Màster Universitari en Formació de les Persones Adultes
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 100% 100% 0%
2012 95% 100% 5%
2011 85% 100% 15%
2010 92% 100% 8%
2009 79% 99% 20%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2013 0 33 67 0 0
2012 5 32 51 13 0
2011 3 24 63 10 0
2010 3 30 62 5 0
2009 5 17 57 20 1
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np