UAB

Màster Universitari en Genètica Avançada ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000115 Màster Universitari en Genètica Avançada
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 97% 100% 3%
2012 100% 100% 0%
2011 97% 100% 3%
2010 89% 96% 7%
2009 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2013 4% 50% 39% 7% 0%
2012 4% 32% 53% 10% 0%
2011 4% 39% 51% 6% 0%
2010 6% 40% 40% 10% 4%
2009 6% 48% 45% 1% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np