UAB

Màster Universitari en Integració Europea ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000467 Màster Universitari en Integració Europea
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2014 100% 100% 0%
2013 80% 100% 20%
2012 95% 99% 4%
2011 89% 99% 10%
2010 92% 98% 7%
2009 90% 96% 7%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2014 0% 100% 0% 0% 0%
2013 0% 25% 25% 50% 0%
2012 1% 26% 50% 22% 1%
2011 4% 28% 46% 20% 1%
2010 2% 30% 41% 26% 2%
2009 3% 17% 46% 31% 4%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np