UAB

Màster Universitari en Microbiologia Aplicada ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000116 Màster Universitari en Microbiologia Aplicada
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 94% 100% 6%
2012 100% 100% 0%
2011 100% 100% 0%
2010 98% 100% 2%
2009 98% 100% 2%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2013 1% 73% 26% 0% 0%
2012 2% 35% 35% 28% 0%
2011 1% 41% 53% 4% 0%
2010 2% 46% 40% 12% 0%
2009 2% 36% 45% 18% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np