Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 100% 100%
2011 100% 100%
2010 98,15% 97,87%
2009 97,45% 100%
2008 98,92% 98,77%
2007 100% 100%
2006 92,31% 92,31%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats