UAB

Màster Universitari en Paleontologia ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000460 Màster Universitari en Paleontologia
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 100% 100% 0%
2012 90% 97% 8%
2011 97% 100% 3%
2010 84% 96% 13%
2009 91% 91% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2013 14% 57% 29% 0% 0%
2012 11% 36% 44% 6% 3%
2011 8% 27% 55% 11% 0%
2010 7% 22% 44% 22% 4%
2009 7% 20% 48% 16% 9%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np