Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 100% 100%
2011 50% %
2010 87.5% %
2009 84.72% 88.02%
2008 91.95% %
2007 98.51% 98.51%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats