UAB

Màster Universitari en Informàtica Avançada ( Fusió )

Dades DGU
  • DGU000000002 Màster Universitari en Informàtica Avançada
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 92% 99% 7%
2010 86% 100% 14%
2009 86% 97% 11%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2013 4% 43% 46% 6% 1%
2010 3% 77% 20% 0% 0%
2009 0% 29% 55% 13% 3%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np