UAB

Màster Universitari en Visió per Computador i Intel·ligència Artificial ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000482 Màster Universitari en Visió per Computador i Intel·ligència Artificial
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2014 100% 100% 0%
2013 67% 100% 33%
2012 93% 99% 6%
2011 94% 98% 4%
2010 88% 95% 8%
2009 90% 97% 7%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2014 0 100 0 0 0
2013 0 0 75 25 0
2012 8 18 54 20 1
2011 3 22 59 16 2
2010 9 14 47 25 5
2009 2 18 55 22 3
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np