UAB

Màster Universitari en Visió per Computador i Intel·ligència Artificial ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000482 Màster Universitari en Visió per Computador i Intel·ligència Artificial
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2014 100% 100% 0%
2013 67% 100% 33%
2012 93% 99% 6%
2011 94% 98% 4%
2010 88% 95% 8%
2009 90% 97% 7%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2014 0% 100% 0% 0% 0%
2013 0% 0% 75% 25% 0%
2012 8% 18% 54% 20% 1%
2011 3% 22% 59% 16% 2%
2010 9% 14% 47% 25% 5%
2009 2% 18% 55% 22% 3%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np