UAB

Màster Universitari en Adquisició de l'Anglès i Comunicació Intercultural ( Fusió )

Dades DGU
  • DGU000000038 Màster Universitari en Adquisició de l'Anglès i Comunicació Intercultural
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 100% 100% 0%
2012 50% 100% 50%
2011 78% 100% 22%
2010 83% 100% 17%
2009 84% 98% 14%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2013 0 0 100 0 0
2012 0 0 100 0 0
2011 0 14 57 29 0
2010 7 20 43 30 0
2009 10 10 44 34 2
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np