Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2011 100% %
2010 96.72% 100%
2009 84.88% 92.19%
2008 66.23% 63.93%
2007 80.65% 80.65%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats