UAB

Màster Universitari en Ciència i Enginyeria Computacional ( Fusió )

Dades DGU
  • DGU000000477 Màster Universitari en Ciència i Enginyeria Computacional
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2011 100% 100% 0%
2010 81% 100% 19%
2009 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2011 0 0 100 0 0
2010 0 23 77 0 0
2009 8 25 56 11 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np