Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2011 100% %
2010 83.33% %
2009 100% 100%
2008 88.89% 83.33%
2007 83.33% 83.33%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats