UAB

Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de Materials ( Fusió )

Dades DGU
  • DGU000000464 Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de Materials
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2011 100% 100% 0%
2010 92% 100% 8%
2009 90% 98% 9%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2011 0% 0% 100% 0% 0%
2010 3% 24% 52% 21% 0%
2009 2% 19% 47% 31% 2%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np