UAB

Màster Universitari en Farmacologia

Dades DGU
  • DGU000000721 Màster Universitari en Farmacologia
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 96% 100% 4%
2021 98% 100% 2%
2020 100% 100% 0%
2019 100% 100% 0%
2018 100% 100% 0%
2017 99% 100% 1%
2016 100% 100% 0%
2015 100% 100% 0%
2014 92% 99% 7%
2013 99% 99% 0%
2012 100% 100% 0%
2011 97% 100% 3%
2010 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 5 36 58 1 0
2021 2 39 56 3 0
2020 2 42 54 3 0
2019 0 33 58 9 0
2018 2 34 60 4 0
2017 4 26 66 4 0
2016 0 35 59 6 0
2015 1 31 64 4 0
2014 0 28 65 6 1
2013 2 32 60 6 1
2012 0 22 67 12 0
2011 0 17 77 6 0
2010 0 100 0 0 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42358 Farmacologia Aplicada 24 1 0 22 0 0 1 96% 100% 4%
42359 Farmacologia Bàsica Avançada 24 1 11 11 0 0 1 96% 100% 4%
42360 Mètodes de Recerca en Farmacologia Clínica 15 0 0 15 0 0 0 100% 100% 0%
42361 Mètodes de Recerca en Farmacologia Preclínica 9 0 0 7 1 0 1 89% 100% 11%
44670 Pràctica Professional 24 2 19 2 0 0 1 96% 100% 4%
44671 Treball de Final de Màster 24 2 11 10 0 0 1 96% 100% 4%