UAB

Màster Universitari en Farmacologia

Dades DGU
  • DGU000000721 Màster Universitari en Farmacologia
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 98% 100% 2%
2020 100% 100% 0%
2019 100% 100% 0%
2018 100% 100% 0%
2017 99% 100% 1%
2016 100% 100% 0%
2015 100% 100% 0%
2014 92% 99% 7%
2013 99% 99% 0%
2012 100% 100% 0%
2011 97% 100% 3%
2010 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 2% 39% 56% 3% 0%
2020 2% 42% 54% 3% 0%
2019 0% 33% 58% 9% 0%
2018 2% 34% 60% 4% 0%
2017 4% 26% 66% 4% 0%
2016 0% 35% 59% 6% 0%
2015 1% 31% 64% 4% 0%
2014 0% 28% 65% 6% 1%
2013 2% 32% 60% 6% 1%
2012 0% 22% 67% 12% 0%
2011 0% 17% 77% 6% 0%
2010 0% 100% 0% 0% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42358 Farmacologia Aplicada 24 0 0 23 1 0 0 100% 100% 0%
42359 Farmacologia Bàsica Avançada 24 0 16 7 1 0 0 100% 100% 0%
42360 Mètodes de Recerca en Farmacologia Clínica 14 0 0 14 0 0 0 100% 100% 0%
42361 Mètodes de Recerca en Farmacologia Preclínica 10 0 0 10 0 0 0 100% 100% 0%
44670 Pràctica Professional 25 0 20 3 1 0 1 96% 100% 4%
44671 Treball de Final de Màster 25 2 11 10 1 0 1 96% 100% 4%