Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 19%
253h
9%
111h
25%
327h
0%
0h
40%
518h
7%
93h
1302h
2021 27%
359h
14%
186h
19%
254h
0%
0h
38%
505h
1%
9h
1313h
2020 26%
343h
8%
101h
21%
273h
0%
0h
44%
576h
1%
11h
1304h
2019 13%
174h
19%
252h
11%
144h
0%
0h
56%
727h
0%
2h
1299h
2018 19%
201h
4%
43h
14%
148h
0%
0h
62%
659h
0%
5h
1056h
2017 22%
215h
5%
44h
12%
117h
0%
0h
58%
562h
3%
32h
969h
2016 23%
220h
5%
51h
13%
125h
0%
0h
57%
556h
2%
23h
975h
2015 24%
251h
22%
227h
9%
98h
0%
3h
44%
458h
0%
4h
1040h
2014 23%
161h
18%
124h
1%
9h
0%
3h
53%
369h
4%
31h
696h
2013 38%
387h
16%
159h
6%
61h
6%
60h
31%
317h
3%
31h
1016h
2012 27%
219h
22%
175h
9%
71h
2%
14h
37%
293h
3%
26h
798h
2011 50%
331h
19%
127h
1%
9h
1%
5h
22%
146h
6%
40h
657h
2010 25%
170h
24%
157h
2%
12h
4%
28h
39%
260h
6%
40h
668h