UAB

Màster Universitari en Gestió Aeronàutica ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000476 Màster Universitari en Gestió Aeronàutica
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2014 100% 100% 0%
2012 100% 100% 0%
2011 96% 100% 4%
2010 93% 100% 7%
2009 99% 100% 1%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2014 0% 0% 100% 0% 0%
2012 4% 13% 71% 11% 0%
2011 2% 14% 66% 18% 0%
2010 5% 14% 59% 22% 0%
2009 3% 19% 67% 11% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np