Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 98.06% 99%
2021 88.33% 88.33%
2020 93.51% 94.74%
2019 97.7% 100%
2018 91.76% 91.67%
2017 91.26% 91%
2016 94.87% 94.87%
2015 87.69% 89.06%
2014 98.81% 98.81%
2013 91.18% 91.18%
2012 94.74% 94.74%
2011 88.57% 87.5%
2010 91.46% 91.46%
2009 76% 76%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats