UAB

Màster Universitari en Enginyeria Micro i Nanoelectrònica ( Fusió )

Dades DGU
  • DGU000000003 Màster Universitari en Enginyeria Micro i Nanoelectrònica
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 100% 100% 0%
2012 100% 100% 0%
2011 97% 100% 3%
2010 92% 100% 8%
2009 96% 96% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2013 4% 39% 45% 12% 0%
2012 8% 39% 41% 12% 0%
2011 5% 32% 52% 11% 0%
2010 6% 21% 56% 17% 0%
2009 4% 33% 41% 19% 4%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np