Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2010 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2011 4310930 21
  90%
  100%
  10%
2010 4311315 1
  100%
  100%
  0%
4310930 16
  94%
  100%
  6%
2009 4310930 20
  95%
  100%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2011 4310930 21 0% 38% 52% 0% 0% 10%
2010 4311315 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
4310930 16 6% 50% 38% 0% 0% 6%
2009 4310930 20 0% 30% 60% 5% 0% 5%