UAB

Màster Universitari en Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura ( Fusió )

Dades DGU
  • DGU000000366 Màster Universitari en Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2014 100% 100% 0%
2013 100% 100% 0%
2012 85% 100% 15%
2011 79% 100% 21%
2010 86% 100% 14%
2009 69% 100% 31%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2014 33% 33% 0% 33% 0%
2013 10% 30% 40% 20% 0%
2012 5% 37% 44% 14% 0%
2011 6% 44% 39% 11% 0%
2010 6% 30% 46% 19% 0%
2009 13% 41% 30% 15% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np