Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2014 100% %
2013 100% 100%
2012 86.05% 86.16%
2011 77.93% 77.68%
2010 85.62% 89.24%
2009 67.86% 75.42%
2008 73.49% 82.2%
2007 84.91% 84.91%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats