UAB

Màster Universitari en Recerca en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física ( Fusió )

Dades DGU
  • DGU000000457 Màster Universitari en Recerca en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat física
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2011 33% 100% 67%
2010 85% 100% 15%
2009 90% 98% 9%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2011 0 0 0 100 0
2010 2 20 50 28 0
2009 5 29 44 21 2
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np