Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2011 25%
20h
33%
27h
26%
21h
0%
0h
0%
0h
16%
13h
81h
2010 29%
117h
30%
122h
27%
110h
12%
47h
0%
0h
1%
6h
401h
2009 23%
55h
49%
116h
22%
52h
6%
14h
0%
0h
0%
0h
237h
2008 24%
68h
41%
119h
28%
81h
6%
18h
0%
0h
0%
0h
287h
2007 18%
35h
44%
85h
16%
31h
23%
44h
0%
0h
0%
0h
195h