UAB

Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica ( Fusió )

Dades DGU
  • DGU000000454 Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 100% 100% 0%
2012 71% 100% 29%
2011 86% 91% 6%
2010 88% 98% 10%
2009 95% 97% 2%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2013 0% 0% 0% 100% 0%
2012 0% 0% 40% 60% 0%
2011 1% 7% 38% 45% 9%
2010 2% 12% 59% 24% 2%
2009 3% 15% 50% 30% 3%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np