UAB

Màster Universitari en Recerca en Educació ( Fusió )

Dades DGU
  • DGU000000450 Màster Universitari en Recerca en Educació
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 91% 100% 9%
2012 89% 100% 11%
2011 91% 99% 8%
2010 85% 99% 14%
2009 79% 99% 20%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2013 0% 70% 20% 10% 0%
2012 5% 35% 55% 6% 0%
2011 4% 24% 59% 11% 1%
2010 2% 26% 47% 23% 1%
2009 4% 29% 49% 16% 1%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np