Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2012 26%
158h
45%
271h
14%
85h
7%
44h
0%
0h
7%
44h
602h
2011 30%
201h
43%
292h
5%
32h
6%
41h
0%
0h
16%
108h
675h
2010 22%
112h
48%
241h
3%
17h
0%
0h
0%
0h
26%
128h
498h
2009 15%
63h
63%
270h
0%
0h
6%
25h
0%
0h
17%
73h
430h
2008 16%
69h
56%
246h
4%
19h
7%
29h
0%
0h
18%
78h
442h
2007 21%
95h
50%
228h
3%
13h
15%
68h
7%
30h
4%
20h
453h