Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 89.66% %
2012 88.71% 86.88%
2011 90.43% 94.48%
2010 83.22% 86.05%
2009 75.63% 77.16%
2008 69.7% 74.7%
2007 84.92% 84.92%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats