UAB

Màster Universitari en Llengua Espanyola i Literatura Hispànica ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000442 Màster Universitari en Llengua Espanyola i Literatura Hispànica
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2014 50% 100% 50%
2013 71% 100% 29%
2012 87% 96% 9%
2011 93% 99% 6%
2010 96% 99% 3%
2009 86% 96% 11%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2014 0% 0% 0% 100% 0%
2013 0% 20% 20% 60% 0%
2012 3% 17% 35% 41% 4%
2011 6% 36% 41% 16% 1%
2010 6% 41% 36% 17% 1%
2009 7% 46% 26% 17% 4%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np