UAB

Màster Universitari en Anàlisi i Gestió del Patrimoni ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000478 Màster Universitari en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2014 0% 0% 100%
2013 67% 100% 33%
2012 94% 100% 6%
2011 77% 100% 23%
2010 92% 100% 8%
2009 87% 98% 11%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2014 0% 0% 0% 0% 0%
2013 0% 25% 50% 25% 0%
2012 0% 83% 17% 0% 0%
2011 0% 90% 10% 0% 0%
2010 3% 65% 22% 10% 0%
2009 0% 48% 39% 11% 2%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np